Aprašymas

Programos tikslas: užimti moksleivius vasaros atostogų metu, skiepijant meilę gamtai. „Gamtą mylėti per maža – ją reikia gerai pažinti“ (Tadas Ivanauskas).

Gamtos pažinimo stovykla – tai naujas iššūkis gamtos mylėtojams. Gamtos pažinimas vyks žaliojoje mokymosi aplinkoje kur bus naudojami realūs daiktai, mokymosi priemone taps jos komponentai – augalai, gyvūnai, kraštovaizdis, vandens telkiniai, geologiniai objektai ir pan. Būdami žaliosiose mokymosi aplinkose stovyklautojai, atlikdami stebėjimus ir bandymus bei praktinius darbus, naudos įvairus jutimus (klausa, rega, lytėjimas ir kt.). Vykdant programą bus plėtojami vaikų gabumai gamtos, ekologijos, aplinkosaugos srityse.

Uždaviniai:

1. Supažindinti stovyklautojus su Dainavos krašto gamta, sudarant galimybes pažinti stovyklos apylinkių biologinę įvairovę.

2. Ugdyti mokinių gamtos pažinimo, gamtotyros įgūdžius.

3. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, laiką leidžiant gamtoje, aktyviai judant.

4. Ugdyti mokinių kompetencijas: socialinę, asmeninę, kūrybinę, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir gebėjimų ugdymui.

 

Metodai ir formos: praktinė veikla, išvykos, edukaciniai užsiėmimai, žaidimai, varžybos, stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai, mankšta, fotosesija ir kt. Stovykloje tenkinami šie vaikų poreikiai: fizinis aktyvumas, laiko leidimas gamtoje; įdomi, patraukli veikla, skatinanti vaikų asmeninę saviraišką; teisingas ir sveikas dienos režimas, noras pažinti, stebėti, eksperimentuoti.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-07     2017-07-16
2017-07-18     2017-07-27

 

Daugiau informacijos rasite: www.vaikupoilsis.com

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.