Aprašymas

Tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo socialines-emocines kompetencijas, skatinant kūrybiškumą, kritinį mąstymą, mokymąsi bendrauti ir bendradarbiauti.

Uždaviniai:

  • suteikti vaikams sąlygas užmegzti, plėsti ir palaikyti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su naujais draugais, bendraamžiais; padėti vaikams atskleisti jų vidines savybes, padėti pažinti save, savo stipriąsias ir silpnąsias puses, padėti suprasti kaip savo stipriąsias puses reikia derinti su profesiniais ir – ateityje - darbo rinkos poreikiais;
  • skatinti saviraišką, kūrybinį mąstymą, ugdyti komandinio darbo ir komunikacijos įgūdžius;
  • stiprinti vaikų ir jaunimo pilietinį sąmoningumą, skatinti savanorystės judėjimą ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
  • ugdyti toleranciją ir pakantumą, didinti informuotumą patyčių prevencijos srityje;
  • suformuoti vaikams sveikos gyvensenos pagrindus.

 

Daugiau informacijos rasite: www.stovykladraugai.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.