Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti vaikų pilietinį ir socialinį sąmoningumą. Mokytis gebėjimo kaip suderinti teisingumą ir

gailestingumą visuomenėje, kurioje yra daug netolerancijos, patyčių, savanaudiškumo, kaip kurti jaukią ir saugią

aplinką.

 

Uždaviniai:

  • suteikti vaikams saugų ir kūrybingą vasaros poilsį;
  • padėti suvokti teisingumo ir gailestingumo sąvokas ir jų raiškos būdus;
  • ugdyti vaikų charakterio savybes, vertybines nuostatas;
  • ugdyti pilietiškumą, inteligentiškumą, bendruomeniškumą, atsakomybę;
  • sudaryti sąlygas praktikuoti krikščioniškas vertybes;
  • integruoti socialiai remtinus vaikus ir kitų tautybių vaikus į bendruomenę;
  • suteikti Lietuvos istorijos, literatūros, aplinkos pažinimo, psichologijos ir kt. žinių;
  • ugdyti toleranciją ir kito kaip kitokio priėmimą;
  • ugdyti atsakomybę už savo sprendimus;
  • stiprinti ir motyvuoti Ateitininkų organizacijos narius bei suteikti galimybę vaikams susipažinti su ateitininkų organizacija.

 

Stovyklos pamainos:

2016 07 13 – 2016 07 22

2016 08 04 – 2016 08 13

 

Daugiau informacijos rasite: www.berciunai.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.