Aprašymas

Programos tikslas: sudaryti sąlygas moksleiviams ir jaunimui per praktinius užsiėmimus ir diskusijas ugdyti socialines – emocines ir karjeros kompetencijas bei įvertinti savo galimybes kūrybinėje veikloje.

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis: savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis), karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį), karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą) ir karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką).

Programos uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių savęs pažinimo kompetencijas.
2. Sudaryti sąlygas susipažinti su įvairių profesijų specialistais.
3. Praktinių užsiėmimų metu ugdyti socialines-emocines kompetencijas.
4. Tobulinti turimus kūrybinius gebėjimus ir įgyti naujų.
5. Taikyti kūrybinius užduočių atlikimo metodus.
6. Konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.

Programos tikslas tiesiogiai orientuotas į vaikų ir jaunimo socialinių-emocinių bei karjeros kompetencijų ugdymą, taikant neformaliojo ugdymo principus ir metodus.
Stovyklos metu visos suplanuotos veiklos bei sudaryta programa yra skirta savęs pažinimui ir įsivertinimui, kūrybiniam mąstymui, kūrybiškumui bei mokymuisi per bendradarbiavimą. Stovyklos metu, dalyviai turės galimybę susitikti su profesijų atstovais, savo srities žinovais, su kuriais ne tik galės pasikalbėti, aiškintis svarbius klausimus, bet ir „pasimatuoti“ profesiją per praktines dirbtuves, kurias praves tos srities atstovai. Stovykla – tai puiki galimybė įgyti naujų žinių ir įgūdžių, susisteminti savo žinojimą, pasvarstyti apie būsimą profesiją, išsikelti tikslus, pasirengti karjeros planus.

 

Rekomenduojama: 15-18 metų jaunimui


Stovyklos pamaina:

2017-06-30     2017-07-09

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.kurortas.kaupa.lt/lt/asociacija-ask

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.