Aprašymas

Programos tikslas - sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ugdant socialines – emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

  • Organizuoti turistinę vasaros poilsio stovyklą Kelmės specialiojoje mokykloje (1 pamaina 10 dienų: birželio 18 - 27 dienomis).
  • Užimti 50 vaikų 7–18 metų amžiaus arba ne vyresnių nei 21 metų neįgalių (iš jų - ne mažiau 5 vaikai gaunantys finansinę socialinę paramą; ne mažiau 1 vaiko, kuris mokosi LR ne lietuvių mokomąja kalba; ir ne mažiau 44 vaikų iš 1 ir 4 grupių prioritetą teikiant specialiųjų poreikių vaikams);
  • Kiekvieną dieną praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas ir propaguoti aktyvaus gyvenimo principus;
  • Organizuoti turistinius žygius, išvykas tikslu pažinti gamtą ir formuoti požiūrį į sveikos aplinkos svarbą;
  • Pratinti sveikai maitintis, laikytis asmens ir aplinkos švaros, darbo ir poilsio ritmo;
  • Suteikti žinių apie sveiką gyvenimo būdą, užkertant kelią žalingų įpročių vartojimui;
  • Ugdyti pažintines, kūrybines ir prigimtines galias;
  • Ugdyti ekologinę savimonę ir kultūrą, draugišką bendravimą, pagarbą ir toleranciją;
  • Organizuoti kryptingą ir turiningą laisvalaikį.

 

 Daugiau informacijos rasite: https://www.specialioji.kelme.lm.lt/

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.