Aprašymas

Tikslai:

 • skatinti vaikų ir jaunimo socializaciją vasaros metu organizuojant vaikų ir jaunimo vasaros stovyklą Anykščių rajone.
 • skatinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, fizinį aktyvumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą; 3.
 • skatinti Anykščių krašto istorinį ir gamtos pažinimą;
 • skatinti pasirinktų 9 stovyklos vertybių puoselėjimą: draugystė, lygybė, teisingumas, sveikata, taika, atsidavimas, pergalė, tradicijos ir garbė;
 • suteikti galimybę visiems moksleiviams dalyvauti vasaros sporto stovykloje ir pasinaudoti daliniu Švietimo mainų paramos fondo finansavimu.

 

Uždaviniai:

 • Organizuoti sportines – kultūrines edukacines stovyklos veiklas, kuriose vaikai supažindinami su Anykščių krašto kultūriniu paveldu ir krašto istorija; skatinamas aktyvus fizinis aktyvumas ir puoselėjamos 9 stovyklos vertybės.
 • Sukurti psichologiškai, kūrybiškai ir emociškai saugią stovyklos aplinką. Naudojantis neformaliojo ugdymo, patyriminius, kūrybinius metodus įgalinti vaikus aktyviai veikti, skatinti jų kūrybiškumą, pilietiškumą, kultūrinį bendradarbiavimą, kritinį mąstymą.
 • Naudojant refleksiją, bendradarbiavimo, komandinio darbo ir psichologinius metodus padėti vaikams ir jaunimui reikšti bei suprasti savo pačių bei kitų žmonių patirtis, jausmus ir emocijas, pozityviai spręsti nesutarimus ir įveikti sunkumus, išmokti atsipalaiduoti, konstruktyviai bendradarbiauti ir įgyti kitų įgūdžių, būtinų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui.

 

Sėkmės kriterijai:

 • Stovyklos dalyviai supažindinti su Anykščių krašto kultūriniu paveldu ir krašto istorija.
 • Stovyklos dalyviai po stovyklos vadovausis 9 stovyklos vertybėmis: draugystė, lygybė, teisingumas, sveikata, taika, atsidavimas, pergalė, tradicijos ir garbė.

 

Siekiami rezultatai:

 • Stovyklos dalyviai po stovyklos aktyviai leis laisvalaikį gryname ore (ne mažiau 4 val per dieną).
 • Stovyklos dalyviai aktyviai įsitrauks į sportinės pakraipos neformalaus ugdymo būrelius (ne mažiau 20% stovyklos dalyvių).