Aprašymas

,,Sportuok, sveikai maitinkis ir būk stiprus“ programos tikslai:

  • Stiprinti ir skatinti vaikų fizinį aktyvumą gamtoje.
  • Plėtoti vertybes ir tobulinti bendravimo įgūdžius.
  • Skatinti sveikos gyvensenos įgūdžius.

,,Sportuok, sveikai maitinkis ir būk stiprus“ programos uždaviniai:

  • Organizuoti turiningą vaikų treniruočių procesą, sudarant sąlygas saviraiškai, ugdyti fizines bei dvasines vaikų jėgas ir sudaryti palankias poilsio sąlygas, teikiančias teigiamas emocijas.
  • Ugdyti tarpasmeninio bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimo bei kitus socialinius įgūdžius, reikalingus asmenybės vystymuisi, organizuojant grupinę ir individualią veiklą.
  • Sudaryti sąlygas kūrybiniam mąstymui, skatinti bendravimą, atvirumą ir empatiškumą.
  • Supažindinti stovyklautojus su sveikos gyvensenos samprata ir skatinti naudoti įgytus įgūdžius ateityje.

 

* Sveika vaiko gyvensena - (gyvenimo būdas, kasdieniai įpročiai, padedantys palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą) ir pagal galimybes gera visuminė vaiko sveikata. Sveika gyvensena remiasi vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių bei supratimo visuma, kuri būtina sveikatai palaikyti ir stiprinti