Aprašymas

Programos tikslai:

  • Išsiaiškinti, įvertinti, kokią įtaką emocinei ir fizinei vaikų sveikatai padarė pastarieji pandemijos metai.
  • Padėti stovyklos dalyviams pakeisti negatyvų mąstymą, kad pasaulis neteisingas, atrasti galimybes kaip išmokti džiaugtis, vertinti mažas smulkmenas, gyvenimo malonumus. Išmokti įvertinti didžiausią turtą – dvasios ramybę, vidinę harmoniją, meilę supančiai aplinkai.
  • Nueiti visiems bendrai septynių pamainos dienų kelią, žinant, koks gėris jaučiamas, kai gali pagirti šalia esantį, padėti draugui, nusiminusiam jaustis reikalingam. Kiekvieną akimirką to linkėti mus supančiai aplinkai, žmonėms, gamtai ir patiems sau.
  • Kiekvieną dieną švęsti sporto šventę, kurią norėtųsi tęsti visą gyvenimą. Padėti vaikams pamilti fizines veiklas, atrasti jų įvairovę ir pritaikymą tolimesnėje perspektyvoje.
  • Skatinti stovyklautojus aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje, ugdyti saviraišką, stiprinti discipliną ir atsakomybę.

 

Programos uždaviniai:

  • Stebėti ir vertinti stovyklos dalyvių psichoemocinę savijautą, individualias savybes. Sveikatos stiprinimo veiklas sieti su psichologine būkle ir fizine sveikata.
  • Sukurti stovykloje sveikos gyvensenos principais pagrįstą aplinką. Visus darbuotojus skatinti sudaryti palankų psichologinį klimatą būriuose, tinkamai organizuoti ugdymo procesą, tapti sektinu pavyzdžiu.
  • Meniniais- kūrybiniais užsiėmimais skatinti dalyvių vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus, žadinti ir puoselėti išraiškingumą.
  • Gaminant meno kūrinius skatinti aplinkosauginę veiklą, formuoti stovyklautojų poreikį saugoti gražią, sveiką ir saugią aplinką.
  • Įvairiais sporto renginiais visapusiškai lavinti vaikų fizines savybes ir gebėjimus naudojant netradicines, inovatyvias priemones.