Aprašymas

Gatvės šokio priemonėmis skatinti vaikus laikytis sveikos gyvensenos ir fiziškai aktyvaus laisvalaikio principų.

 • Vaikams sudaryti subalansuotą šokių, mankštų grafiką
 • Užtikrinti pilnaverčio maisto racioną, tvarkingą mitybos grafiką
 • Šokių užsiėmimus derinti su lauko užsiėmimais gryname ore

 

Motyvuoti vaikus savo noru, entuziastingai eiti į sudarytus užsiėmimus

 • Sudaryti gerą vertinimo ir varžymosi sistemą
 • Pažindinti vaikus su gatvės šokio perspektyvomis

 

Ugdyti vaikų gatvės šokio kompetencijas(muzikalumą, techniką, žinias, teatrališkumą)

 • Sudaryti motyvuotų, atsidavusių, talentingų šokių trenerių kolektyvą
 • Pagal amžių, šokio patirtį ir charakterio savybes teisingai suformuoti grupes ir paskirti trenerius
 • Naudoti aukšto lygio muzikos aparatūrą 

 

Skatinti tolerantišką, diplomatišką vaikų mąstymą. Spręsti bet kokius iškilusius konfliktus – išsiaiškinti konflikto priežastis, leisti vaikams pasisakyti savo matymo kampus, paaiškinti konflikto priežastį ir jo bereikalingumą patiems vaikams

 • Skirti komandines užduotis maišytomis įvairių vaikų grupėmis, kur norint gauti gerą rezultatą jie būtų priversti bendradarbiauti
 • Skirti bent vieną pamoką stovyklos laikotarpiu kuomet berniukai mokintųsi labiau mergaitėm
  priimtiną šokių stilių, o merginos labiau berniukams. Ši užduotis vysto augančių vaikų tolerantišką požiūrį.
 • Švietimas apie gatvės šokių kultūros istoriją vaizdinėmis priemonėmis (dokumentiniai filmai ir pan.). Tai skatina pagarbą kitų tautų atstovams už atneštą gatvės šokį.

 

Stovyklos pamaina:

2017-07-31     2017-08-09

 

Daugiau informacijos rasite: www.gamers.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.