Aprašymas

Pagrindinis programos tikslas – skatinti vaikų sveiką gyvenseną, pabrėžiant tai kaip gyvenimo būdą. Siekiant užsibrėžto tikslo keliami uždaviniai:

  • Formuoti sveikos gyvensenos įpročius;
  • Gilinti žinias ne tik apie sveiką gyvenseną, bet ir sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus bei galimybes;
  • Skatinti vaikų ir paauglių fizinį aktyvumą.

Sveikos gyvensenos skatinimas reikšmingas, nes įrodyta, kad sveikos gyvensenos įpročiai, gyvenimo būdas, nuostatos į sveikatą formuojasi vaikystėje ir paauglystėje. Tad vaikų ir paauglių skatinimas sveikai gyventi, sveikatos mokymas, teisingo požiūrio į sveikos gyvensenos veiksnius, ypač į fizinį aktyvumą, formavimas padės vykdyti susirgimų, neįgalumo ir mirtingumo dėl įvairių ligų prevenciją. Vaikų ir paauglių sveikatai ypatingai svarbus sveikos gyvensenos elementas yra fizinis (judėjimo) aktyvumas. Fiziniai pratimai, judėjimo aktyvumas, kūno kultūra padeda užtikrinti fizinę ir psichinę asmens darną.

Apie fizinės veiklos poveikį sveikatai, fizinei būklei, protiniam darbingumui, socialinei raidai, psichologinei gerovei ir pajėgumui yra rašę daug Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų. Fizinis aktyvumas reikalingas visiems žmonėms, neatsižvelgiant į amžių, sveikatą ar kokią nors negalią. Naudojant neformaliojo ugdymo metodus tikslinga ugdyti vaikų ir paauglių sveiką gyvenseną, nes moksliniai tyrimai atskleidžia, kad fiziškai aktyvūs, sveiką gyvenimo būdą propaguojantys vaikai pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, geriau išreiškia savo kūrybinį potencialą. Vaikų fizinis aktyvumas yra sveikatą stiprinantis dėmuo bei darnios asmenybės ugdymo pamatas, jo raiška ir sklaida gali būti plėtojama, kai integraliai ugdomos žinios, gebėjimai, vertybinės orientacijos, taikant vaikų motyvaciją aktyvinančias strategijas sociokultūrinių veiksnių įtakos reikšmingumo kontekste bei kuriant palankią fiziniam aktyvumui aplinką esamomis sąlygomis.