Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Vaikų poilsis“Aprašymas:Planuojama, kad programoje sudalyvaus 150 vaikų.

Programa „Mes mūsų Žemės vaikai“ įgyvendama pagal temą – vaikų pažintinė-kultūrinė veikla. Programos tikslas - padėti vaikams įgyti kultūrinio sąmoningumo žinių, ugdyti gebėjimus, nuostatas, reikalingas suprasti, priminti, gerbti ir dalyvauti perduodant įvairių asmenų, grupių, tautų, rasių sukurtas kultūrines vertybes, plėtoti savo kultūrinės raiškos gabumus. Įvairios veiklos taip pat padės vaikams ugdyti pilietiškumą bei Lietuvos krašto pažinimą, sudarys sąlygas visapusiškam ugdymui, atsižvelgiant į stovyklautojų amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius.

Programą sudaro užsiėmimai truksiantys 10 dienų, kurių metu bus organizuojama išvyka į muziejus, etnografinės vakaronės, susitikimai su visuomeninėmis ir tautinių mažumų organizacijomis ir tai tik nedidelė veiklų dalis į kurias įsitrauks vaikai nuo 7 iki 17 metų amžiaus.

Daugiau informacijos: www.vaikupoilsis.com