Aprašymas

Pagrindinis programos tikslas - tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius kultūros, meno bei sporto srityse, per kūrybines ir praktines paieškas.

Uždaviniai:

- siekti, kad vaikai ir jaunimas atskleistų ir ugdytų savo kūrybinį potencialą, asmenines, socialines, pilietines kompetencijas;
- per kūrybines, praktines ir pažintines veiklas dalyviams pristatyti kultūros, menų, sporto, mokslo išskirtinumą, padėti jiems kryptingai augti bei tobulėti;
- prisidėti prie socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių praktinių įgūdžių tobulinimo;
- dalintis gerąją patirtimi ir į projekto veiklas kviesti pripažintus įvairių sričių mentorius.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-21     2017-07-30
2017-08-18     2017-08-27

 

Daugiau informacijos rasite: http://stovyklos.info/#stovykla

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.