Aprašymas

Organizatorius: Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ kartu su Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos respublikinės tarybos viešoji moksleivių poilsiaviete „Žilvitis“.

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2013 m. vasarą sudalyvaus 335 vaikai, iš jų 31 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Ant jūros kranto supinsim etno pynę“. Programa įgyvendinama pagal kultūrinio – etninio paveldo pažinimo temą.

 

Stovyklos organizatoriai teigia, kad etninė kultūra bus integruojama į šias vaikų ugdymo(si) sritis – aplinkos, gamtos pažinimą, šeimos, giminės, bendruomenės ir tautos švenčių, tradicijų pažinimą, gimtosios kalbos, muzikinių, vaidybinių, šokio ir dailės gebėjimų ugdymą, komunikacinę veiklą, kūno kultūrą, sveikatos puoselėjimą ir kt. stovyklautojai bus supažindinti su mūsų krašto paveldu: etnografiniais buities reikmenimis bei įrankiais, tradicinės sodybos buitimi, Karklės kaimo istorija. Vaikams bus pristatomi senieji amatai ir tradicinė architektūra, šeimos, giminės, bendruomenės ir tautos tradicijos. Tokiu būdu stovyklautojai galės giliau suvokti savo tapatumą, mokysis perimti patirtį, gerbti ir puoselėti tradicijas. Vaikai bus skatinami pastebėti tradicijomis grindžiamas šiuolaikines vertybes, išnaudoti modernių technologijų teikiamas galimybes pažinti etnokultūrinių vertybių įvairovę.  

 

 

Daugiau informacijos:

www.zilvitis.eu