Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Vaikų poilsis“

 

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2013 m. vasarą sudalyvaus 300 vaikai, iš jų 27 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Būsiu sveikas ir stiprus“. Programa įgyvendinama pagal sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo temą.

Programos veiklos skirtos jauno žmogaus sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimui, sveikatos ugdymui. Stovyklos organizatoriai skatins vaikų domėjimąsi sveika gyvensena, todėl į programą įtrauktos šios temos: fizinio aktyvumo skatinimas, sveika mityba, tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija; nelaimingų atsitikimų, traumų, smurto prevencija; psichikos sveikata, aplinkos veiksniai. Taip pat bus siekiam ugdyti stovyklautojų savimonę, savivertę, gebėjimą priimti sprendimus, atkaklumą ir tikslų siekimą.

 

Daugiau informacijos:

http://vaikupoilsis.com