Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Vaikų poilsis“ kartu su VšĮ „Vaikystės šilelis“

Veiklos laikas:Veikla jau įvyko 2010m.Aprašymas:Programoje 2010 m. vasarą dalyvavo 464 vaikų.

Šioje stovykloje vykdyta programa - lyderystės ir pilietiškumo ugdymas, kurios tikslas ugdyti stovyklautojų pilietinės veiklos ir dalyvavimo visuomenės gyvenime gebėjimus, padidinti pasitikėjimą savimi, išmokti užsibrėžti tikslus  ir uždavinius, planuoti konkrečius žingsnius ir reikšti savo gebėjimus, siekiant užsibrėžto tikslo.

Stovyklautojai  organizavo miško šventę, sportines varžybas. Per  improvizuotus  pasirodymus buvo vystoma vaikų saviraiška, ugdoma jų fantazija, pasitikėjimas savimi. Visos pamainos eigoje stovyklautojai žingsnis po žingsnio susipažino su pagrindiniais lyderystės principais, kiekvieną dieną, užsibrėždami tos dienos tikslus, vakare turėjo pristatyti, kas buvo nuveikta, ko išmokta. Stovyklos metu dalyviai išmoko dirbti komandoje, valdyti konfliktines situacijas, spręsti iškilusias problemas netradiciniu būdu – atsiskaitant komandoje.

Daugiau informacijos:

http://vaikupoilsis.com