Aprašymas

Programos tikslai:

  • skatinti mokinius domėtis ekonomikos mokslu ir verslu;
  • ugdyti rinkos ekonomikos supratimą̨;
  • siekti, kad vaikai įgytų ekonomikos pagrindų;
  •  kryptingai ugdytųsi verslumo gebėjimams;
  • formuoti vaikų ekonominį mąstymą, gebėjimą tinkamai orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje.

Programoje siekiama suteikti pagrindines verslumo įgūdžių žinias, jas struktūrizuoti, pritaikyti praktinėse užduotyse, verslo imitacinėse pratybose, plėtoti verslumo kompetencijas, ugdyti individualias vaikų savybes ir įgūdžius: savikontrolę, kritinius analizavimo, problemų sprendimo, sisteminio mąstymo - planavimo, organizavimo, sprendimų priėmimo, pokyčių valdymo, tolerancijos, kantrumo, prieštaravimų įveikimo, komandinio darbo, bendradarbiavimo, darbų ir idėjos pristatymo įgūdžius.

Programos uždaviniai suformuoti taip, kad vaikai dalyvaujant programos vykdyme galėtų:

  • taikyti įgytas ekonomines žinias praktikoje;
  • išmokti argumentuotai vertinti ekonominę šalies bei pasaulio padėtį;
  • aktyviai veikiant, ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo, derybų, lyderystės, sąžiningos konkurencijos, finansinio raštingumo ir kitus verslumo įgūdžius;
  • suvokti kaip yra kuriamas verslas, kuriuos sprendimus reikia priimti kuriant įmonę.

Praktinių užsiėmimų metu planuodami savo idėjų įgyvendinimą, realizuodami jas, analizuodami veiklos rezultatus bei prisiimdami atsakomybę, ugdyti nuolatinio tobulėjimo ir kaitos nuostatas, plėtoti finansų valdymo ir verslumo kompetencijas.

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.