Aprašymas

KARJERA – tai visą gyvenimą trunkantis žmogaus kelias, ieškant ir atrandant save; asmenybės kelias, susijęs su saviraiška ir individualiu profesiniu tobulėjimu…Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų bei karjeros kelio savirefleksijos brandžiame amžiuje.

Programos tikslas – profesinis veiklinimas per laisvalaikio vykdomas veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Programos paskirtis - padėti vaikams sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas vaikas turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį.

Programos uždaviniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.

 

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.