Aprašymas

Organizuojant neformalųjį švietimą, paremtą lauko pedagogikos ir atsakingo vartojimo principais, vasaros atostogų metu, gilinti Pasvalio rajono vaikų (7-18 metų amžiaus) gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos, menų ir matematikos supratimą.

Uždaviniai:

  • mokyti kelti klausimus, hipotezes eksperimentuojant su realiomis medžiagomis, sisteminti, daryti išvadas;
  • ugdyti vaiko savarankiškumą per kasdienes stovyklos veiklas-rutinas;
  • mokyti taisyklingų atsakingo vartojimo įpročių;
  • ugdyti vaikų pastabumą ir kantrybę, sėkmės-nesėkmės suvokimą per ilgalaikius projektus;
  • suteikti patirties teatre kaip menų sintezėje, patiems statant spektaklį pagal pasirinktą/sukurtą pjesę/pasakojimą ir kt.;
  • skatinti vaikų kūrybišką požiūrį į ugdomąją vietą: matematika gamtoje yra linksma;
  • ugdyti kritinį mąstymą;
  • ugdyti išgyvenimo gamtoje įgūdžius ir fizinį aktyvumą;
  • ugdyti gebėjimus jautriai reaguoti į aplinką, dirbti komandoje ir individualiai;
  • supažindinti su lauko pedagogika ir jos metodais