Aprašymas

Organizuojant neformalųjį švietimą, paremtą lauko pedagogikos ir atsakingo vartojimo principais, vasaros atostogų metu, gilinti Pasvalio rajono vaikų (7-18 metų amžiaus) gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos, menų ir matematikos supratimą.

Uždaviniai:

x mokyti kelti klausimus, hipotezes eksperimentuojant su realiomis medžiagomis, sisteminti, daryti išvadas;

x ugdyti vaiko savarankiškumą per kasdienes stovyklos veiklas-rutinas;

x mokyti taisyklingų atsakingo vartojimo įpročių;

x ugdyti vaikų pastabumą ir kantrybę, sėkmės-nesėkmės suvokimą per ilgalaikius projektus;

x suteikti patirties teatre kaip menų sintezėje, patiems statant spektaklį pagal pasirinktą/sukurtą pjesę/pasakojimą ir kt.;

x skatinti vaikų kūrybišką požiūrį į ugdomąją vietą: matematika gamtoje yra linksma;

x ugdyti kritinį mąstymą;

x ugdyti išgyvenimo gamtoje įgūdžius ir fizinį aktyvumą;

x ugdyti gebėjimus jautriai reaguoti į aplinką, dirbti komandoje ir individualiai;

x supažindinti su lauko pedagogika ir jos metodais per ekožygius ir kitas patirtines veiklas;

x kurti ramią, atpalaiduojančią aplinką vaikams.