Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti vaikų tautinį, pilietinį ir socialinį sąmoningumą, teigiamą savęs, savo krašto ir jo kultūros vertinimą, kritišką mąstymą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir draugystę, padėti pažinti Lietuvos nueitą laisvės kelią ir žvelgti į Tėvynės ateitį.

Uždaviniai:

  • - suteikti vaikams saugų ir kūrybingą vasaros poilsį;
  • - padėti suprasti laisvės sąvoką ir jos svarbą;
  • - ugdyti vaikų charakterio savybes, vertybines nuostatas;
  • - ugdyti pilietiškumą, inteligentiškumą, bendruomeniškumą, atsakomybę, savęs ir artimo meilę;
  • - sudaryti sąlygas praktikuoti krikščioniškas vertybes;
  • - integruoti socialiai remtinus vaikus į bendruomenę;
  • - suteikti Lietuvos istorijos, literatūros, aplinkos pažinimo, psichologijos ir kt. žinių;
  • - ugdyti toleranciją ir kito kaip kitokio priėmimą;
  • - ugdyti atsakomybę už savo sprendimus;
  • - stiprinti ir motyvuoti ateitininkų organizacijos narius bei suteikti galimybę vaikams susipažinti su ateitininkų organizacija.