Aprašymas

Gatvės šokio priemonėmis skatinti vaikus laikytis sveikos gyvensenos ir fiziškai aktyvaus laisvalaikio principų.

 • Vaikams sudaryti subalansuotą šokių, mankštų grafiką
 • Užtikrinti pilnaverčio maisto racioną, tvarkingą mitybos grafiką
 • Šokių užsiėmimus derinti su lauko užsiėmimais gryname ore
 • Motyvuoti vaikus savo noru, entuziastingai eiti į sudarytus užsiėmimus
 • Sudaryti gerą vertinimo ir varžymosi sistemą
 • Pažindinti vaikus su gatvės šokio perspektyvomis
 • Ugdyti vaikų gatvės šokio kompetencijas(muzikalumą, techniką, žinias, teatrališkumą)
 • Sudaryti motyvuotų, atsidavusių, talentingų šokių trenerių kolektyvą
 • Pagal amžių, šokio patirtį ir charakterio savybes teisingai suformuoti grupes ir paskirti trenerius
 • Naudoti aukšto lygio muzikos aparatūrą
 • Skatinti tolerantišką, diplomatišką vaikų mąstymą
 • Spręsti bet kokius iškilusius konfliktus – išsiaiškinti konflikto priežastis, leisti vaikams pasisakyti savo matymo kampus, paaiškinti konflikto priežastį ir jo bereikalingumą patiems vaikams
 • Skirti komandines užduotis maišytomis įvairių vaikų grupėmis, kur norint gauti gerą rezultatą jie būtų priversti bendradarbiauti
 • Skirti bent vieną pamoką stovyklos laikotarpiu kuomet berniukai mokintųsi labiau mergaitėm priimtiną šokių stilių, o merginos labiau berniukams. Ši užduotis vysto augančių vaikų tolerantišką požiūrį.
 • Švietimas apie gatvės šokių kultūros istoriją vaizdinėmis priemonėmis (dokumentiniai filmai ir pan.). Tai skatina pagarbą kitų tautų atstovams už atneštą gatvės šokį.