Aprašymas

Tikslas – naudojantis neformalaus švietimo metodais, supažindinti programos dalyvius su gamtinės aplinkos įvairove, gamtos tyrimo metodais, ekologinių problemų formulavimu bei galimų jų sprendimų būdų paieška, ugdyti vaikų socialines-emocines kompetencijas, aplinkosaugos nuostatas, pilietiškumą, kūrybiškumą, mokyti bendradarbiauti.

Uždaviniai:

  • Motyvuojant vaikus pažinti mus supančios aplinkos įvairovę, organizuoti mokomąsias poilsines-pažintines išvykas į saugomas gamtines teritorijas;
  • Skatinti programus dalyvius tyrinėti mus supančią aplinką, organizuojant tiriamuosius užsiėmimus, eksperimentus, stebėjimus, išvykas į gamtą;
  • Pasitelkiant komandos formavimo, susipažinimo žaidimus bei bendrą veiklą, ugdyti vaikų bendradarbiavimą, toleranciją;
  • Sudaryti tinkamas sąlygas saugiam, naudingam, linksmam stovyklavimui.