Aprašymas

Stovyklos programa siekiame per gatvės šokiu paremtas priemones ugdyti vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, šokio atlikimo technikas ir choreografijos žinias, socialinius ir saviraiškos įgūdžius atliekant užduotis komandose, gerinti stovyklos dalyvių fizinės gerovės įpročius, ugdyti jų tolerancijos ir pagarbos kitiems principus, atskleisti ir puoselėti išskirtinius gebėjimus šokyje, scenoje, kūryboje ar lyderystėje.

 Uždaviniai:

 Gatvės šokio priemonėmis skatinti vaikus laikytis sveikos gyvensenos ir fiziškai aktyvaus laisvalaikio principų. 

 • Vaikams sudaryti subalansuotą šokių, mankštų grafiką
 • Užtikrinti pilnaverčio maisto racioną, tvarkingą mitybos grafiką
 • Šokių užsiėmimus derinti su lauko užsiėmimais gryname ore
 • Motyvuoti vaikus savo noru, entuziastingai eiti į sudarytus užsiėmimus
 • Sudaryti gerą vertinimo ir varžymosi sistemą
 • Pažindinti vaikus su gatvės šokio perspektyvomis
 • Ugdyti vaikų gatvės šokio kompetencijas(muzikalumą, techniką, žinias, teatrališkumą)
 • Sudaryti motyvuotų, atsidavusių, talentingų šokių trenerių kolektyvą
 • Naudoti aukšto lygio muzikos aparatūrą
 • Skatinti tolerantišką, diplomatišką vaikų mąstymą
 • Spręsti bet kokius iškilusius konfliktus – išsiaiškinti konflikto priežastis ir rūpintis mokinio užimtumu nusikreipiant nuo situacijos.
 • Skirti komandines užduotis grupėmis, kur norint gauti gerą rezultatą jie būtų priversti bendradarbiauti
 • Skirti bent vieną pamoką stovyklos laikotarpiu kuomet berniukai mokintųsi labiau mergaitėms priimtiną šokių stilių, o merginos labiau berniukams. Ši užduotis vysto augančių vaikų tolerantišką požiūrį.
 • Švietimas apie gatvės šokių kultūros istoriją vaizdinėmis priemonėmis (dokumentiniai filmai ir pan.). Tai skatina pagarbą kitų tautų atstovams už atneštą gatvės šokį ir kultūrinį indėlį