Aprašymas

Organizatoriai: VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“ kartu su VšĮ „Vaikų poilsis“

 

Aprašymas:

Planuojama, kad programoje 2014 ir 2015 m. vasaromis sudalyvaus 486 vaikai, iš jų 55 socialiai remtini vaikai ir 30 užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai.

Berčiūnų ateitininkų stovykloje įgyvendinama programa – „Kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų“.

 

Programos tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, didesnį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą.

 

Stovykloje Trimitas įgyvendinama programa – „Pažinkime teatro pasaką kartu...“.

 

Programos tikslas – plėtoti mokinių kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį. Skatinti moksleivius domėtis teatro menu, pažinti įvairias teatro meno apraiškas. Taip pat – auginti teatro žiūrovą, kuris geba analizuoti ir vertinti spektaklio ar teatrinio reiškinio estetinius ypatumus ir moka taikyti šiuos gebėjimus skirtingoje meninėje ar kasdienio gyvenimo aplinkoje.

 

 

Daugiau informacijos:

www.berciunai.lt ; www.vaikupoilsis.com