Aprašymas

Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 500 vaikų. Stovyklose įgyvendinama programa – „Aš myliu Lietuvą, ar mylit ją Jūs?“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą).

Organizatorius:VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“Aprašymas:

Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 500 vaikų.

Stovyklose įgyvendinama programa – „Aš myliu Lietuvą, ar mylit ją Jūs?“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą). Kiekviena diena stovykloje prasideda ryto malda, vėliavos pakėlimu giedant Lietuvos himną. Vadovų parengtas mini spektaklis pristato dienos temą. Po pusryčių iki pietų vaikai dalyvauja įvairiose pamokėlėse: sportinių žaidimų, fechtavimo, šokių, lietuvių liaudies bei partizaninių dainų, pašnekesių apie etiką, lietuvių kalbos. Taip pat vyksta rankdarbių užsiėmimai, dramos, šokių, muzikos, religijos, medicinos pamokėlės. Jų metu vaikai mokosi konstruktyviai diskutuoti, kritiškai mąstyti, analizuoti. Po pietų – laisvalaikis, kurio metu vaikai žaidžia, sportuoja, maudosi, drauge ruošiasi vakaro programai. tai padeda geriau pažinti vienas kitą, atveria kelią nuoširdžiai draugystei, mokymusi dirbti komandoje. vaikų parengtuose pasirodymuose atsiskleidžia jų aktoriniai, muzikiniai, intelektualiniai gebėjimai. Jie patys kuria dainas, vaidinimus, dalyvauja viktorinose. Vakaras baigiasi vėliavos nuleidimu, būrelių šūkiais atspindinčiais dienos aktualijas, vakaro malda, dienos aptarimu ir įvertinimu.Daugiau informacijos:http://www.berciunai.lt/