Aprašymas

„Asvejos ežero apsuptyje“ – programa skirta ugdyti vaikų, taip pat neįgalių vaikų gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines, emocines ir kitas bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos jų adaptacijai nuolat kintančioje aplinkoje ir tautinėje visuomenėje.

Pagrindiniai programos tikslai ir uždaviniai:

  • užtikrinti programos dalyvių socializacijos galimybes bei užtikrinti , atsižvelgiant į įvairaus amžiaus vaikų grupes, socialiai remtinus, neįgalius, nesimokančius lietuvių mokomąja kalba bei užsienio lietuvių vaikus, pritaikant programą jų poreikiams ir interesams, kad būtų sumažinta socialinė atskirtis, sušvelninti psichologiniai konfliktai, ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinės kompetencijos, darbo komandoje įgūdžiai;
  • formuoti etninės kultūros sampratą – ugdyti etninės kultūros, tautos būties ir nacionalinės kultūros suvokimą, formuoti vaikams savo visuomenės narių pilietinį brandumą, dalyvauti pasaulio civilizacijoje kaip lygiaverčiam partneriui, išlaikyti tokiam bendradarbiavimui būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą;
  • ugdyti toleranciją, plėtoti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikius – pakviesti programos dalyvius į susitikimus su ryškiais bendruomenės, etninės kultūros, sporto, meno atstovais, sudominti ir perteikti jų turimas žinias ir patirtį, praplėsti vaikų akiratį, plėtoti jų estetinį-meninį jautrumą aplinkai, kūrybiškumą ir saviraišką;
  • suburti kompetentingą, motyvuotą bei atsakingą programos vykdytojų komandą, orientuotą į neformaliojo švietimo ir konkrečios programos įgyvendinimo rezultatus, jog būtų užtikrintas vaikų saugumas, kompetencijų ir įgūdžių perdavimas, įsisavinimas;

ugdyti asmenines, socialines ir emocines kompetencijas, mokant reikšti emocijas, mintis, nuomonę, bendrauti ir diskutuoti, pateikiant aktualias diskusijų temas, simuliuojant ir reflektuojant gyvenimiškas situacijas, ieškant konstruktyvaus problemų sprendimo, mokantis pajusti tarpasmeninį ryšį ir bendradarbiauti.