Aprašymas

Programos tikslai - taikant neformaliojo švietimo metodus ir principus ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendrąsias ir socialines- emocines kompetencijas .

Uždaviniai:

  • edukacinių užsiėmimų ir teorinių pamokėlių metu gilinsime vaikų žinias apie sveiką gyvenseną, sveikos mitybos principus, atsakingą požiūrį į sveikesnius maisto produktus ir jų vartojimą atsakingą sprendimų priėmimą, neigiamą požiūrį į žalingus įpročius;
  • aktyvių žaidimų, sportinių užsiėmimų ir žygių pagalba, skatinsime ir motyvuosime aktyviau leisti laisvalaikį, sportuoti, būti gryname ore, įvertinti judėjimo ir sporto naudą sveiko žmogaus organizmui;
  • žaidimų ir užsiėmimų metu programos dalyviai mokysis tarpusavio bendradarbiavimo, komunikavimo, pozityvių santykių kūrimo ir palaikymo, pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus;
  • kūrybinių užsiėmimų, vakaronių metu skatinsime programos dalyvius mokytis iš patirties, komunikuoti tapti kūrybiškesniais, panaudoti savo kūrybines, dvasines, emocines galias, kad gebėtų išreikšti savo kūrybinį potencialą.