Aprašymas

Tikslas – skatinti vaikų bei paauglių sveiką gyvenseną formuojant teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną kaip produktyvios visuomenės pagrindą.

Ugdant sveiką gyvenseną svarbiausias uždavinys – kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti teigiamą vaikų ir paauglių nuostatą į sveiką gyvenimo būdą, panaudojant neformaliojo švietimo metodus formuoti sveikos gyvensenos įpročius, ugdant poreikį gyventi sveikai, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Sveikos gyvensenos ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas, panaudojant neformaliojo švietimo metodus stovyklos poilsiautojams, yra reikšmingas, nes:

  • moksliniais tyrimais nustatyta, kad fiziškai aktyvūs ir sveiką gyvenseną propaguojantys vaikai pasiekia regesnių mokslo rezultatų;
  • būdami fiziškai aktyvūs ir sveiki, būtų labiau pajėgūs atskleisti savo gebėjimus, išreikšti savo kūrybinį potencialą;
  • turėdami žinių apie sveiką gyvenseną, aktyviai dalyvautų sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo veiklose, kas stiprintų tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius;
  • įgydami žinių apie sveiką gyvenseną ir atpažindami savo poreikius, gebėtų suprasti save bei taptų aktyviais visuomenės nariais, pozityviai mąstytų, kontroliuotų emocijas, priimtų palankius sprendimus savo ir kitų gerovei;
  • siektų tapti atsakingi už savo gyvenimo būdą ir rinktųsi aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus;
  • norėtų būti pavyzdžiais aplinkiniams ir skatintų rūpintis sveikata, didintų fizinį aktyvumą, suprastų ir atjaustų tuos kitus, kas yra kartu ir tolerancijos pagrindas.