Aprašymas

Tikslas – Naudojantis neformalaus švietimo metodais, ugdyti vaikų socialines-emocines kompetencijas, sveikos gyvensenos, aplinkosaugos nuostatas, pilietiškumą,  kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti.

Uždaviniai:

  • Pasitelkiant komandos formavimo, susipažinimo žaidimus bei bendrą veiklą, ugdyti vaikų bendradarbiavimą, toleranciją.
  • Per edukacines programas mokyti pažinti ir saugoti mus supančią gamtą, skatinti ekologinį vaikų mąstymą.
  • Supažindinti vaikus ir jaunimą su tradiciniais dzūkų amatais ir tradicijomis. Sudominti technologijomis, skatinančiomis kūrybiškumą.