Aprašymas

Tikslai:

  • Formuoti vaikų vertybines nuostatas, savimonę (pagarbą sau ir kitiems, atsakomybę, toleranciją ir pan.). Ugdyti socialinius ir bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.
  • Atliepti vaikų poreikius ir sudaryti palankias sąlygas saviraiškai bei kūrybiškumui tenkinti.
  • Skatinti aktyvų poilsį gamtoje.

 

Uždaviniai:

  • Suteikti saugią erdvę kiekvienam pajusti ir išbandyti realias galimybes, atrasti savo talentus, išbandyti save.
  • Mokyti išreikšti save per menines kūrybines veiklas.
  • Skatinti kūrybiškai realizuoti asmenines galimybes derinant asmeninius ir bendruomeninius tikslus Formuoti socialinius įgūdžius, vertybines nuostatas, skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą.