Aprašymas

Tikslai:

  • Formuoti vaikų vertybines nuostatas, savimonę (pagarbą sau ir kitiems, atsakomybę, toleranciją ir pan.)
  • Ugdyti socialinius ir bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.
  • Atliepti vaikų poreikius ir sudaryti palankias sąlygas saviraiškai bei kūrybiškumui tenkinti.
  • Skatinti aktyvų poilsį gamtoje.

 

Uždaviniai:

1. Suteikti saugią erdvę kiekvienam pajusti ir išbandyti realias galimybes, atrasti savo talentus, išbandyti save.
2. Mokyti išreikšti save per menines kūrybines veiklas.
3. Skatinti kūrybiškai realizuoti asmenines galimybes derinant asmeninius ir bendruomeninius tikslus
4. Formuoti socialinius įgūdžius, vertybines nuostatas, skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą.