Aprašymas

Programos tikslas - neformaliojo švietimo būdu ugdyti vaikų ir jaunimo tautinę savimonę, gebėjimus ir nuostatas puoselėti savo šalies paveldą, etninę kultūrą, istoriją ir jos reiškinių įvairovę, ugdyti socialines- emocines kompetencijas,  skatinti  kūrybiškumą, saviraišką, bendradarbiavimą.   

Programos uždaviniai:

  • organizuoti edukacinius užsiėmimus, kurių metu programos dalyvius supažindinti su Lietuvos etnine kultūra, istorija, paveldu, tradicijomis ir papročiais, siekti vaikai suvoktų tautos kultūros visumą ir dabartinę raišką;
  • žaidimų, užsiėmimų ir žygių pagalba, padėti mokiniams suvokti savo vaidmenį, puoselėjant etnokultūros vertybes, šalies paveldą, skatinant toleranciją, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, ugdant meilę tėvynei;
  • žaidimų ir užsiėmimų metu programos dalyvius mokyti tarpusavio bendradarbiavimo, komunikavimo, pozityvių santykių kūrimo ir palaikymo, pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus;
  • kūrybinių užsiėmimų, vakaronių metu skatinti programos dalyvius mokytis iš patirties, komunikuoti tapti kūrybiškesniais, panaudoti savo kūrybines, dvasines, emocines galias, kad gebėtų išreikšti savo kūrybinį potencialą.