Aprašymas

Tikslas: sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas sveikai ir turiningai pailsėti, plėtojant ir ugdant jų sveikos gyvensenos žinias, nuostatas ir įgūdžius. Organizuojant fizinę ir kūrybinę veiklą (kuri apima emocinę , psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę, komunikabilumą), skatinti stovyklos dalyvių fizinį aktyvumą ir gerinti sveikos gyvensenos įgūdžius bei ugdyti sąmoningą asmenybę, atitraukiant juos nuo žalingų įpročių, įtraukiant  į aktyvias veiklas, sudarant galimybes saviraiškai.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

  • žinotų ir suprastų sveikatos sampratą, išsiugdytų sveikatai naudingus gebėjimus;
  • gebėtų mankštintis ir praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas, sveikai maitintis, suderinti veiklą ir poilsį;
  •  mokėtų atsirinkti ir pritaikyti patikimą informaciją sveikatai saugoti bei stiprinti;
  • leisti atsiskleisti stovyklautojų gabumams, ugdant  saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • sudaryti sąlygas išbandyti save, prisitaikyti prie naujų aplinkybių;
  • rūpintis ir būti atsakingais už savo ir kitų sveikatą, suprasti ir atjausti tuos, kuriems reikalinga pagalba;
  • atskleisti ir lavinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumo įgūdžius;
  • skatinti dalyvių atvirumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir sąmoningumą, saviraišką, atsakingumą;
  • ugdyti toleranciją socialinę atskirtį patiriantiems vaikams.