Aprašymas

Programos tikslai:

  • Plintant šiuolaikei susvetimėjimo, vienatvės ir patyčių epidemijai gerinsime stovyklos emocinį foną ugdydami kiekvieno emocinį intelektą.
  • Sudaryti sąlygas kiekvienam stovyklautojui patenkinti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus, gilinti dalykinius gebėjimus, padėti plėsti akiratį.
  • Užimtumo paslaugas suteikti taip, kad būtų skatinami pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiai, sudarant sąlygas papildomai ugdyti vaikų ir jaunimo savarankiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir patirtį.
  • Pasitelkiant žmogaus ir aplinkos sąveikos procesus, siekti sveikatos bei fizinių jėgų stiprinimo, kultūrinės, dvasinės, teigiamos psichoemocinės būsenos palaikymo, malonių pojūčių, išgyvenimų atkūrimo.

 

Programos uždaviniai:

  • Rasti atsakymą į klausimą – kas lemia, kad vienam žmogui sekasi, kitam-ne? Ne išsilavinimas, ne patirtis, ne žinios ar intelektas. Aiškinsimės, kad egzistuoja emocinis intelektas, jo įtaką , sugebėjimą pasinaudoti jo galiomis.
  • Sukurti stovykloje tokią aplinką ir stovyklavimo dvasią, kuri mokytų atsakingai leisti laisvalaikį kryptingai bręstant kaip asmenybei, stiprintų bendruomeniškumo jausmą, paliktų gilius įspūdžius.
  • Užtikrinti tokią laiko praleidimo kokybę, kuri formuotų kuo įvairiapusiškesnę asmenybę.
  • Vykdyti programą taip, kad kiekvienas vaikas būtų įtrauktas į pažintinę, sportinę, kūrybinę veiklą, kuri ugdytų ir grūdintų asmenybę – pasitikėjimą savimi, kritinį mąstymą, gebėjimą dirbti komandoje.
  • Motyvuoti stovyklos darbuotojus pristatyti save kaip organizuotus, atsakingus, besivadovaujančiais humanizmo principais ir bendrosiomis vertybėmis, kultūringus, dorus Lietuvos piliečius ir tokiu savo pavyzdžiu skatinti pasitikėjimą bei vykdyti ankstyvąją prevenciją.