Aprašymas

Programos tikslas yra ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare bei turinčią būtinas kompetencijas laimingam gyvenimui kurti.

Uždaviniai:

- Išmokyti vaikus gyventi aktyvaus ir sveiko gyvenimo.

- Supažindinti su sveikos gyvensenos pagrindiniais.

- Kūno kultūros priemonėmis didinti vaikų fizinį aktyvumą.

- Skatinti mokinius naudingai bendruomenei veiklai.

- Surasti būdų įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.