Aprašymas

 Programos „Sveikuolis“ tikslai:

  • Kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti teigiamą nuostatą į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius.
  • Siekti gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.
  • Ugdyti suvokimą apie pagrindinius sveikos gyvensenos principus.

 

 Programos „Sveikuolis“ uždaviniai:

  • Padėti vaikams teigiamai vertinti save, pozityviai mąstyti, kontroliuoti emocijas.
  • Surasti, atsirinkti ir pritaikyti patikimą informaciją, priemones ir paslaugas sveikatai saugoti bei stiprinti.
  • Suprasti kodėl reikia mankštintis, praktikuoti įvairias kitas fizinio aktyvumo formas.
  • Kurti darną su savimi ir aplinka, prisidėti prie saugios ir sveikos aplinkos bei visuomenės kūrimo.
  • Gebėti laikytis darbo ir poilsio ritmo, asmens ir aplinkos švaros.
  • Suvokti ir vertinti sveikatą kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę.