Aprašymas

Programos tikslas - Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ugdant socialines – emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

  • Organizuoti vaikų poilsio stovyklas mokinių atostogų (ne vasaros) metu Kelmės specialiojoje mokykloje
  • Užimti po 45 7–21 metų amžiaus specialiųjų poreikių vaikų kiekvienos stovyklos metu;
  • Kiekvieną dieną praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas ir propaguoti aktyvaus gyvenimo principus;
  • Organizuoti žygius, išvykas tikslu pažinti gamtą ir formuoti požiūrį į sveikos aplinkos svarbą;
  • Pratinti sveikai maitintis, laikytis asmens ir aplinkos švaros, darbo ir poilsio ritmo;
  • Suteikti žinių apie sveiką gyvenimo būdą, užkertant kelią žalingų įpročių vartojimui;
  • Ugdyti pažintines, kūrybines ir prigimtines galias;
  • Ugdyti ekologinę savimonę ir kultūrą, draugišką bendravimą, pagarbą ir toleranciją;
  • Organizuoti kryptingą ir turiningą laisvalaikį.