Aprašymas

Pagrindiniai programos tikslai:

 • pasiekti, kad vaikai suvoktų, kokia svarbi yra fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo, asmens ir aplinkos švaros įtaka žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei;
 • formuoti sveikos gyvensenos sampratą – ugdyti fizinius ir psichinius, sveikatai naudingus gebėjimus bei įpročius;
 • ugdyti pozityvaus mąstymo, savivertės, emocijų ir jausmų darnos reikšmę sveikatai ir gerovei;
 • ugdyti asmenines, socialines ir emocines kompetencijas, mokant reikšti emocijas, nuomonę, bendrauti pateikiant aktualias diskusijų temas, simuliuojant ir refleksuojant gyvenimiškas situacijas, ieškant konstruktyvaus problemų sprendimo bendruomenės sveikatai ir gerovei;
 • ugdyti atsakomybę atsižvelgiant į pagalbos kitam esmę ir svarbą socialinei sveikatai;
 • sukurti emociškai saugų, atvirą ir pozityvų mikroklimatą, jog programos dalyviai galėtų lengvai adaptuotis ir laisvai reikštų savo mintis, idėjas, aktyviai įsitrauktų į siūlomas veiklas.

                    

Mūsų programa atspindi sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, fizinę sveikatą, emocinį komfortą, ir svarbiausia – pilnavertę vaikystę. Didelis dėmesys bus skiriamas vaikų fizinės sveikatos ir dvasinės ramybės sintezei. Programos darbotvarkėje numatyta tikslingas ir veiksmingas fizinis aktyvumas, kuris efektyviai formuoja ir ugdo naudingus sveikatai įpročius, didelis dėmesys skiriamas sveikai mitybai. Apie visuminę sveikatos sampratą, jos ypatumus ir fizinio aktyvumo poreikį diskutuosime su stovyklos svečiais, surengsime akcijas.

 Planuojami rezultatai:

 • suformuota sveikos gyvensenos samprata – išugdyti sveikatai naudingi gebėjimai bei įpročiai;
 • patenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikiai – praplėstas vaikų akiratis;
 • pasiekti maksimalūs rezultatai mokant suvokti sveikos gyvensenos svarbą, atsakomybę bendruomenės sveikatai ir gerovei;
 • užtikrintos programos dalyvių socializacijos galimybės, sušvelninti psichologiniai konfliktai;
 • sukurta emociškai saugi, atvira ir pozityvi atmosfera, padėsianti programos dalyviams lengvai adaptuotis prie naujos aplinkos.