Aprašymas

Oagrindinis stovyklos tikslas - tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimosi poreikius kultūros, meno ir sporto srityse, per kūrybines ir praktines paieškas.

Vaikų ir jaunimo užimtumas vis dar lieka viena iš aktualiausių šių dienų problemų. Didinant sporto ir neformaliojo švietimo renginių skaičių ir gerinant jų kokybę, sudominant ir įtraukiant daugiau jaunimo į užsiėmimus padėtume išspręsti užimtumo, laisvalaikio ir sveikatingumo problemas.

Stovyklos programą sudarys įvairios meno, mokslo, sporto ir saviugdos veiklos. Kiekvienam užsiėmimui bus parenkamas mokytojas su tinkama kvalifikacija ir patirtimi. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas savęs pažinimui ir vaikų užimtumui įvairių sričių veiklose.

Stovyklos metu įvairių profesijų atstovai (vakaro svečiai) dalinsis savo asmenine patirtimi, žiniomis, bandys sudominti ir įtraukti vaikus. Taip pat vaikai bus skatinami sportuoti, sužinos apie fizinio aktyvumo naudą.

 

Stovyklos uždaviniai:

  • Siekti, kad vaikai ir jaunimas atskleistų ir ugdytų savo kūrybinį potencialą, asmenines, socialines, pilietines kompetencijas;
  • Per kūrybines, praktines ir pažintines veiklas dalyviams pristatyti kultūros, menų, sporto, mokslo išskirtinumą, padėti jiems kryptingai augti bei tobulėti;
  • Prisidėti prie socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių praktinių įgūdžių tobulinimo;
  • Dalintis gerąja patirtimi ir į projekto veiklas kviesti įvairių sričių mentorius.

 

Stovykla vyks adresu: Taikos pr. 69, Klaipėda

 

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius nurodytais kontaktais.