Aprašymas

Ši stovykla padės vaikams formuoti savo fizinius, protinius, dvasinius, emocinius, kūrybinius gebėjimus ir juos pritaikyti praktiniame visuomenės gyvenime. Stovykla ugdys toleranciją, asmenybės kūrybiškumą, užtikrins prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą atostogų metu, pagarbą gamtai ir gyvenamajai aplinkai.

 

Stovyklos uždaviniai:

  • Gerinti stovyklautojų sugebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti;
  • Padėti stovyklautojams lengviau integruotis įvairiose socialinėse aplinkose;
  • Skatinti kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, domėjimąsi supančia aplinką;
  • Ugdyti stovyklautojų toleranciją.

 

Stovykla vyks adresu: Mokyklos g. 1, Dreverna, Klaipėdos rajonas

 

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius nurodytais kontaktais.