Aprašymas

Stovyklos tikslas – ugdyti moksleivių pilietinį bei socialinį sąmoningumą ir taip auginti ateities Lietuvos inteligentiją.

Programos uždaviniai:

  • Padėti moksleiviams pažinti save ir savo interesų sritis;
  • Skatinti moksleivių domėjimąsi šalies visuomeniniu, kultūriniu, politiniu gyvenimo ir visuomenėje vykstančiais pokyčiais;
  • Ugdyti gebėjimą šiuos pokyčius kritiškai vertinti, identifikuoti problemas ir galimus sprendimo būdus;
  • Skatinti jaunų žmonių veiklumą, atsakomybės jausmą;
  • Suteikti praktinių žinių ir įgūdžių, reikalingų savarankiškam veikimui;
  • Sukurti tinkamą aplinką jaunimo saviraiškos ir kūrybingumo ugdymui;
  • Sukurti tinkamą aplinką dalinimuisi patirtimi, savitarpio supratimui ir pagarbai;
  • Ugdyti vaikų charakterio savybes, vertybines nuostatas.

 

Stovykla vyks:

Telšių „Džiugo“ gimnazijoje, Sedos g. 29, Telšiai.

 

 Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius nurodytais kontaktais.