Aprašymas

Stovyklos tikslas - Kalėdiniu laikotarpiu organizuoti vaikams užsiėmimus, orientuotus į gamtos mokslus ir technologijas. Kiekviena diena turi pavadinimą - pasaulio žemyną, kurio remsis, įgyvendinant stovylos uždavinius.

Stovyklos “Besmegenio gimtadienis” uždaviniai:

  • ugdyti mokinių kompetencijas, gerinti pasiekimus ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse;
  • ugdyti inovacijų kultūrą, skatinant mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų laimėjimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje;
  • populiarinti STEAM inovacijų ir techninės kūrybos laimėjimus bei galimybes Lietuvoje;
  • Suteikti galimybę mokinių atostogų laikotarpiu laiką leisti saugiai ir kūrybiškai.