Aprašymas

Stovykla prasidės tik praėjus Vasario 16-osios minėjimui, tad norėdami pratęsti temą pasirinkome programai „Sparnus – jaunystei“ pilietinio ir tolerancijos ugdymo kryptį stovyklautojų sąmoningumui gilinti bei demokratinių santykių kūrimo įgūdžiams stiprinti, suvokiant savo pilietines teises bei pareigas nuolat kintančiame visuomenės gyvenime.

Išsikeliame tikslus:

  • Pasitelkdami pažinimo, lavinimo ir saviraiškos procesus bei ugdydami bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, mokyti stovyklautojus tapti sėkmingais ir aktyviais visuomenės nariais.
  • Organizuojant interaktyvias praktines veiklas skatinti stovyklautojus pažinti savo gimtosios šalies istoriją.
  • Padėti pažinti stovyklautojams gimtąją šalį, įvertinti Lietuvos unikalumą, ugdyti meilę ir pagarbą Tėvynei, puoselėti tautos dvasines ir materialines vertybes.

 Programa bus grindžiama socialinių, pilietinių, tautinių, pasitikėjimo savimi, bendravimo  kompetencijų bei konfliktų ir stresų valdymo ugdymu.

Atsižvelgiant į visuomenines aktualijas pasirinkta pilietinio ir tolerancijos ugdymo tematika, kurios mokomąją patirtį perimame ir iš ugdymo įstaigų, padeda suvokti šeimų ir jaunuolio problemas bei istorinės ir kultūrinės situacijos suvokimą, kurį sieksime gilinti.

Akcentuodami socialinių įgūdžių svarbą atitolimo problemą turintiems vaikams, socialinės rizikos šeimų vaikams, taip pat organizuodami kokybišką ir turiningą vaikų ir jaunimo žiemos atostogų poilsį, sieksime užtikrinti ne tik šių vaikų saugų laisvalaikio praleidimą, tačiau ir ugdydami bendravimo ir bendradarbiavimo, pasitikėjimo, organizacinių gebėjimų, saviraiškos gebėjimų kompetencijas.

Stovyklautojai bus mokomi būti atidūs gimtajam kraštovaizdžiui, kultūriniam paveldui, pajusti tautosakos unikalumą, gimtosios kalbos skambesio žavesį. Pilietinį ir tolerancijos ugdymą skirstysime atsižvelgiant į stovyklautojų amžiaus tarpsnius, į jų individualius poreikius, kūrybinius gebėjimus, stovyklos socialinę ir kultūrinę aplinką.

 Sieksime rezultatų:

  • Stovyklautojai įgaus naujų bendravimo ir bendradarbiavimo, pažintinės veiklos organizavimo bei vykdymo kompetencijų pilietinio ir tolerancijos ugdymo srityje.
  • Stovyklautojai įgys praktinių socialinių bei kūrybinės veiklos įgūdžių.
  • Sustiprės stovyklautojų ryšiai su Tėvyne bei jos vertybiniu pažinimu.
  • Sustiprės jų vertybinės orientacijos, pilietinė branda, patriotizmo ir Europos kultūrinio konteksto suvokimas.
  • Padidės atsakomybė už asmeninių ir bendruomeninių sprendimų priėmimą.