Aprašymas

Programos „Noriu Žinoti“ tikslai:

1. Ugdyti bendrąsias kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties ir darbinės veiklos pasirinkimui.

2. Ugdyti vaikų vertybines nuostatas, atsakomybę, pareigingumą, ir kūrybiškumą, remiantis verslininkų asmeniniu pavyzdžiu.

 Programos „Noriu Žinoti“ uždaviniai, kad:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • suprastų ugdymo karjerai teorines prielaidas bei vertybinių nuostatų svarbą karjeros ugdymui;
  • verslo ir darbo pasaulyje, gebėtų išbandyti naujus karjeros gebėjimus, modeliuoti ir imituoti situacijas, spręsti su karjera susijusias problemas;
  • sudarysime sąlygas pažinti karjeros galimybes autentiškoje aplinkoje.