Aprašymas

Programos tikslas - sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingai profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą, bei ugdytis emocinę ir fizinę sveikatą, būtiną socialiai sąmoningos ir atsakingos asmenybės vystymuisi.

Programos uždaviniai:

  • neformalaus ugdymo užsiėmimuose taikyti praktinius ir teorinius metodus, kurie padėtų supažindinti vaikus ir jaunimą su karjerai svarbiomis asmenybės charakterio savybėmis, socialinės aplinkos ir socialinių vaidmenų įvairove;
  • kūrybinių, meninių ir sportinių užsiėmimų metu padėti vaikams ir jaunimui ugdyti kritinį mąstymą, reikiamą karjeros konstravimui;
  • sudaryti sąlygas mokslo metais vaikams ir jaunimui tęsti projekto metu išmėgintas neformalaus ugdymo veiklas VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centre“ arba nukreipti į kitas neformalaus ugdymo įstaigas veikiančias Lietuvoje;
  • organizuoti prevencinius renginius, paskaitas, susitikimus ir diskusijas, padedančias suprasti žalingų įpročių, kenksmingo elgesio žalą savo/kitų sveikatai bei aplinkai ir suteikiančias žinių, padedančių stiprinti bei gerinti emocinę ir fizinę sveikatą;
  • skatinti laisvalaikį leisti aktyviai, užsiiminėti sportine veikla, supažindinant vaikus su Alkido (rytų kovos menas), riedlenčių sportu, žongliravimu, tinkliniu, orientaciniais žaidimais ir kiekvieną rytą atliekant ryto mankštą.