Aprašymas

Programos tikslas - per meninę, kūrybinę, metodiškai pagrįstą bei novatoriškai organizuojamą veiklą tobulinti vaikų socialinius įgūdžius, ugdyti socialines emocines kompetencijas, stiprinti pasitikėjimą savimi, kelti asmeninę savivertę bei ugdyti sveiką gyvenseną, pilietiškumą ir toleranciją.

Programos uždaviniai:

  • Suburti Pakruojo r., moksleivius bendrai meninei, kūrybinei veiklai žiemos atostogų metu.
  • Supažindinti su stovyklos programa, nuostatais.
  • Formuoti intelektinius, socialinius, emocinius, praktinius įgūdžius, ugdyti sveiką gyvenseną, pilietiškumą ir toleranciją bei sudaryti sąlygas savirealizacijai stovyklos metu.

Skleisti informaciją apie įvykdytą veiklą.