Aprašymas

TIKSLAS: Telkti ir ugdyti vaikus, siekiant užtikrinti jų užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas žiemos atostogų metu.

UŽDAVINIAI:

  • Plėtoti aktyvų vaikų poilsį (žygiai, diskusijos, paskaitos, mokymai, žaidimai turizmo tematika, refleksijos);
  • Skiepyti patriotiškumą, pilietiškumą (kariški užsiėmimai, susitikimai, pokalbiai su KASP savanoriais);
  • Ugdyti socialiai laimingą, ekologiškai mąstančią, dorą asmenybę (refleksijos, diskusijos, sportinės, varžybos, rytinė mankšta, diskotekos, koncertai).