Aprašymas

 Pagrindiniai programos tikslai:

  • formuoti sveikos gyvensenos sampratą - ugdyti fizinius ir psichinius, sveikatai naudingus gebėjimus bei įpročius;
  • ugdyti pozityvaus mąstymo, savivertės, emocijų ir jausmų damos reikšmę sveikatai ir gerovei;
  • ugdyti asmenines, socialines ir emocines kompetencijas, mokant reikšti emocijas, nuomonę, bendrauti pateikiant aktualias diskusijų temas, simuliuojant ir refleksuojant gyvenimiškas situacijas, ieškant konstruktyvaus problemų sprendimo bendruomenės sveikatai ir gerovei;
  • ugdyti atsakomybę atsižvelgiant į pagalbos kitam esmę ir svarbą socialinei sveikatai;
  • sukurti emociškai saugų, atvirą ir pozityvų mikroklimatą, jog programos dalyviai galėtų lengvai adaptuotis ir laisvai reikštų savo mintis, idėjas, aktyviai įsitrauktų į siūlomas veiklas;
  • pasiekti, kad vaikai suvoktų kokia svarbi yra fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo, asmens ir aplinkos švaros įtaka žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei.