Aprašymas

Programos tikslas sutvirtinti žinias apie  Europos Sąjungą, kaip tautų ir valstybių bendriją, kurioje įtvirtinta demokratija, gerbiamos žmogaus ir tautinių mažumų teisės, taip pat sukurtas ir įtvirtintas Europos socialinis ir ekonominis rinkos modelis, kuriam būdinga konkurencijos ir solidarumo, lygybės ir teisingumo pusiausvyra.

Programos esmė suprantama kaip sudedamoji kultūros dalis. Stovyklos siekis – kompetentingas asmuo, kur kompetencija ne tik žinios, bet ir gebėjimas konstruktyviai, kūrybiškai, atsakingai veikti. Vienas iš tikslų, ugdyti asmens bendruosius gebėjimus, iš kurių pabrėžtinas gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas, priimti savarankiškus sprendimus; gebėjimas dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti. Tam tikslui siekti kryptingai ugdyti ekonominį jaunosios kartos raštingumą.


Stovyklos pamaina:
2017 01 02 - 2017 01 06


Daugiau informacijos rasite: www.vasaros-stovyklos.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.

Kur vyksta ?