Aprašymas

Stovyklos tikslas - tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius kultūros, meno bei sporto srityse, per kūrybines ir praktines paieškas.

Uždaviniai:

  • siekti, kad vaikai ir jaunimas atskleistų ir ugdytų savo kūrybinį potencialą, asmenines, socialines, pilietines kompetencijas;
  • per kūrybines, praktines ir pažintines veiklas dalyviams pristatyti kultūros, menų, sporto, mokslo išskirtinumą, padėti jiems kryptingai augti bei tobulėti;
  • prisidėti prie socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių praktinių įgūdžių tobulinimo;
  • dalintis gerąją patirtimi ir į projekto veiklas kviesti pripažintus įvairių sričių mentorius.

 

Sužinoti plačiau apie šią stovyklą.

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklapyje nurodytais kontaktais.